Megosztás:

Itt az Euro 6

2009. szeptember 23.

Megszületett az új uniós szabályozás a károsanyag-kibocsátási normáról. Az EU hivatalos lapjában júliusban hirdették ki az Euro 6 emissziós szabványt lefektető új szabályozást.

A legújabb szabvány esetében az uniós intézmények új megközelítés mellett döntöttek. A szabályozás hatályára, a határértékekre, az átvételi határidőkre, a tagállamok és a járműgyártók felelősségére vonatkozó előírásokat, valamint az ösztönzőket tartalmazza az új rendelet. A műszaki specifikációt, ideértve a tesztelésre valamint a típusjóváhagyásra vonatkozó előírásokat pedig ún. komitológiai eljárás keretében kell elkészíteni legkésőbb 2010 áprilisáig. Az 595-ös rendelet új járműtípusokra 2012. december 31-én, valamennyi új jármű követelményeként pedig 2013. december 31-én lép hatályba.

A rendelet a 2610 kg referenciatömeget meghaladó M1, M2, N1 és N2 kategóriájú gépjárművekre, valamint az M3 (személyszállító, >9 ülés, >5t) és N3 (árufuvarozó, >12t) kategóriába tartozó valamennyi gépjárműre kell alkalmazni.
A típusjóváhagyás kiterjeszthető a 2610 kg-ot meg nem haladó referenciatömegű, nem teljes járműre is (pl. alváz és karosszéria két külön gyártótól), ha a gyártó bizonyítani tudja, hogy a nem teljes járműre várhatóan felszerelt összes felépítmény, szerelvény a jármű referenciatömegét 2610 kg fölé növeli. Továbbá kiterjeszthető a jármű 2380 kg referenciatömeget meghaladó változataira és kiviteleire, amennyiben az megfelel a külön rendeletben meghatározott üvegházhatásúgáz-kibocsátásra és üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó méréssel kapcsolatos követelményeknek.

A gyártók kötelesek bizonyítani, hogy minden, a közösségben értékesített vagy üzembe helyezett új jármű, motor és emissziócsökkentő pótberendezés a rendeletnek megfelelő típusjóváhagyással rendelkezik, és a jármű szokásos élettartama alatt megfelel a rá vonatkozó kibocsátási határértékeknek. Egyúttal korlátlan és szabványosított hozzáférést kell biztosítaniuk az OBD (fedélzeti diagnosztika) rendszerre vonatkozó információkhoz, valamint a járműjavítási és karbantartási információkhoz a független gazdasági szereplők számára.

A tagállamok – a Bizottság tájékoztatása mellett – legkésőbb 2013 végéig pénzügyi ösztönzőket nyújthatnak az olyan sorozatgyártású új gépjárművekre vonatkozóan, amelyeket az adott tagállamban hoznak forgalomba és megfelelnek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek. Hasonló módon támogathatják a használatban lévő járműveknek a kibocsátási határértékek elérése érdekében történő felújítását, és a normát nem teljesítő járművek forgalomból való kivonását.

Forrás: MKFE

Vissza