Megosztás:

Az e-vámeljárás bevezetéséről

2009. május 25.

Magyarországnak az EU-csatlakozást követően teljesítenie kell a közösségi jogszabályok által meghatározott feladatokat a vámigazgatásra vonatkozóan. A vámigazgatással kapcsolatos uniós célkitűzés alapján 2013-ra az összes vámeljárást elektronikus útra kell terelni.

A vámeljárások teljes körű automatizálása hosszú folyamat, melyet több lépcsőben kell megvalósítani. Kialakítása során külön kezelik a az árutovábbítás, az árukivitel és az árubehozatal területét.

Az NCTS (Új Számítógépesített Árutovábbítási Rendszer) az e-vám stratégia első pilléreként került bevezetésre, amely révén megvalósult a közösségi és egységes árutovábbítási eljárások elektronikus üzenetcserén alapuló teljes körű feldolgozása és nyilvántartása. Az erre épülő NCTS-TIR rendszer (árutovábbítási oldal) 2006. novembere óta kísérleti jelleggel Magyarország egész területén üzemelt, használata az érintett gazdálkodók számára 2009. január 1. óta már kötelező jellegű.

Az árukiviteli oldalon 2009. július 1-től lesz kötelező az AES (Automated Export System = Automatizált Kiviteli Rendszer) használata. Az AES feladata a kiviteli vámeljárásokban érintett különböző szereplők közötti online elektronikus üzenetcserén alapuló kommunikáció biztosítása, amelynek használatával az eljárások gyorsabbá, biztonságosabbá és könnyebben ellenőrizhetővé válnak. A rendszer már 2007 júliusa óta tesztelhető, és nagyon sokan éltek is ezzel a lehetőséggel.

A behozatali oldalra vonatkozó rendszer, az AIS (Automated Import System = Automatizált Behozatali Rendszer) pedig 2007 nyara óta működik, kötelező bevezetésére előreláthatólag 2011-ben kerül sor. A három terület közül ez a legbonyolultabb és legnagyobb szakmai tudást igénylő tevékenység: a vám, áfa és termékdíj megfizetése kapcsolódik hozzá. Alkalmazásának lehetőségét 2009. április 15-e óta országos szinten kiterjesztették, egyelőre az egyszerűbb, alacsonyabb kockázatú termékekre. A részvétel feltétele, hogy az adott vállalkozás bevizsgált vámügyviteli programot használjon, amely alkalmas elektronikus határozathozatalra és a származást igazoló okmány elektronikus csatolására. Azon cégek, amelyek már használják a rendszert, egyértelműen érzik az átállás hasznát: az okmányok ugyanis a nap 24 órájában bármikor beküldhetők, így az ügyintézés során nem kell igazodni az illetékes vámhivatalok nyitva tartásához.

Az ez év július 1-től kötelező AES (kivitel) rendszer esetében a vámeljárások közel 70%-át már elektronikus úton intézik a vállalatok, míg a 2011-ben kötelezővé váló AIS (behozatal) esetében ez az arány 35% körüli, és folyamatosan nő.

 

Vissza